איך אנו מבטיחים את החיסיון ואת האבטחה של התוכן שלכם

  • חברת Pronto Translations מיישמת פרוצדורות אבטחה קפדניות, כדי לוודא המשכיות עסקית והגנה על המידע של הלקוח.
  • כהוכחה לביצועים של מערכות האבטחה שלנו, אנו יכולים להעיד שבכל 20 שנות הפעילות שלנו לא חווינו מעולם הדממה בשל תקלות
Word cloud with